10 ianuarie, 2007

Deja vu

"Nu simţi c-ai mai trăit o dată Exact acest moment? Nu simţi că ştii deja Ce se va întâmpla Peste o secundă?" "Nu." "Ciudat. Eu presimt Fiecare minut al viitorului Ca pe o amintire a trecutului Şi mă întreb Dacă într-adevăr se repetă totul Din nou şi din nou Fără ca noi să bănuim măcar. Iar dacă totul se reia, Cine şi când întoarce Clepsidra timpului?" "Nu te mai gândi! Mai bine trăieşti din plin Clipa ce ţi s-a dat, Căci e prea scurtă ca s-o iroseşti." "Şi totuşi, Ştiam că vei spune asta..."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu